Při zapnutém regulátoru podržet programovací tlačítko asi 2s,
začne blikat,
dát na vysílačce plný plyn, podržet a zmáčkout na regulátoru tlačítko,
dát plnou brzdu a opět zmáčknout tlačítko,
mělo by být nastaveno.